DISCLAIMER

De website dalituinaanleg.nl en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van Dali Tuinaanleg. Het is niet toegestaan
om de website of enig ander deel hiervan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van Dali Tuinaanleg.

Aan de inhoud van onze website is er veel aandacht besteed. Ondanks de constante controle en 
aandacht is het mogelijk
dat informatie die op onze website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Als de op de website verstrekte informatie
tekortkomingen of fouten vertoont, zullen wij dit zo snel mogelijk corrigeren.
Ook u kunt ons op deze
tekortkomingen of fouten wijzen, dit kan per mail, telefoon of post.

De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Dali Tuinaanleg behoudt zich
het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke en zonder enige kennisgeving door te voeren.