Privacy- en cookieverklaring DALITUINAANLEG.NL​

Deze website is eigendom van Dali Tuinaanleg

Onze contactgegevens:
1e Middellandstraat 123 a2
3021 BD Rotterdam
06-30730842
info@dalituinaanleg.nl

Ons inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel: 86986333

Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen per mail, telefoon of post.

Verwerking van persoonsgegevens:
Dali Tuinaanleg verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die u zelf verstrekt (bijvoorbeeld door een formulier op de website in te vullen, in correspondentie en/of telefonisch)

Verwerking van bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dalituinaanleg.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Dali tuinaanleg verwerkt uw persoonsgegevens voor het volgende:

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening aan te bieden of uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten
  • Om goederen bij u af te leveren
  • Gedrag analyseren op de website om daarmee de website te verbeteren.

Wanneer u gegevens aan ons verstrekt dan kan dit door ons opgevolgd worden door middel van e-mail of in bepaalde gevallen telefonisch.

Bewaren van persoonsgegevens:
Dali tuinaanleg bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Tot opzegging door klant of nabestaanden worden persoonsgegevens verder door ons bewaard. Dit heeft te maken met het kunnen verlenen van service op de geleverde diensten.

Het delen van uw persoonsgegevens met derden:
Dali Tuinaanleg verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst (levering van materialen op uw adres) met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Dali Tuinaanleg gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

Dali Tuinaanleg gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Cookie instellingen wijzigen:
U kunt uw cookie instellingen ten alle tijden wijzigen. Stuur ons een mail met uw verzoek via onze contactformulier.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dali Tuinaanleg en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dalituinaanleg.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Dali Tuinaanleg wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens indien uw klacht door Dali Tuinaanleg niet met zorg wordt afgehandeld.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Dali Tuinaanleg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@dalituinaanleg.nl