Disclaimer

De website dalituinaanleg.nl en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van Dali Tuinaanleg. Het is niet toegestaan om de website of enig ander deel hiervan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dali Tuinaanleg.

Aan de inhoud van onze website is er veel aandacht besteed. Ondanks de constante controle en aandacht is het mogelijk dat informatie die op onze website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Als de op de website verstrekte informatie tekortkomingen of fouten vertoont, zullen wij dit zo snel mogelijk corrigeren. Ook u kunt ons op deze tekortkomingen of fouten wijzen, dit kan per mail, telefoon of post.

De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Dali Tuinaanleg behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke en zonder enige kennisgeving door te voeren en behoudt te allen tijde het recht om af te wijken van de omschreven voorwaarden als de omstandigheden daartoe aanleiding geven.